آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی مشهد کوشش شمالی ۱۸

آدرس شعبه تولیدی: ۱ جاده سیمان بلوار شهید کشمیری کشمیری ۴۴ پلاک۵۴

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۲۶۵۵۱۶۱

تلفن همراه: ۰۹۰۳۷۰۷۰۲۴۶